หลักสูตรอบรมหัตถการช่วยชีวิตในผู้บาดเจ็บ สำหรับแพทย์ทั่วไป โดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาแพทย์ที่จะจบออกไปทำงานเป็นแพทย์มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหัตถการขั้นสูงที่นอกเหนือจากแพทยสภากำหนด จัดทำโดยหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็น Extern รพ.ศรีนครินทร์ กองศัลยกรรม

2. เป็น Extern ที่มา elective หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

 

ขั้นตอนในการอบรม

1. Download เอกสารประกอบการอบรมตาม link ด้านล่าง

2. อ่านเอกสารประกอบการอบรมให้จบก่อนวันอบรม "ย้ำว่า อ่าน นะครับ ไม่งั้นเวลาเรียนจะทำไม่ทันเพื่อน"

3. ทำ Pre-test ส่งก่อน 23.30 น. วันพุธ ที่ 13 ม.ค. 64

4. ประกาศรายชื่อและที่นั่งอบรมวันที่ 14 ม.ค. 64

   (อาจไม่ได้เรียนทุกคนเนื่องจากร่างอาจารย์ใหญ่มีจำนวนจำกัด

    ทั้งนี้จะคัดเลือกจากคะแนน Pre-test และเวลาในการส่ง)

5. เข้า Attend อบรมเต็มเวลา (100%)

หมายเหตุ

เนื่องจากหลักสูตรอบรมนี้ อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ของแพทยสภากำหนด จึงไม่ได้บังคับเรียนทุกคน เข้าเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจครับ