ภาพกิจกรรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10th edition Course

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ประจำปี 2020 (Edition 9th)

ภาพกิจกรรม Advanced Surgical Skill for Exposure in Trauma (ASSET) Course ประจำปี 2020

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ประจำปี 2020 (Edition 9th ครั้งแรก)

ASSET 16 122018_181219_0047.jpg

ภาพกิจกรรม Advanced Surgical Skill for Exposure in Trauma (ASSET) Course ประจำปี 2018

ATLS14-16Aug 18_180821_0017.jpg

ภาพกิจกรรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) 10th edition Course ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pre-hos 190661_180701_0102.jpg

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ครั้งที่สี่

DSC_0560.jpg

ภาพกิจกรรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) Course เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

PHTLS 6-7 March 18_180309_0152.jpg

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ครั้งที่สาม

ATLS 6-8261_180224_0119.jpg

ภาพกิจกรรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) Course เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561

PHTLS#2_171115_0177.jpg

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ครั้งที่สอง

เยี่ยม  ATLS มหาราช_171104_0012.jpg

การตรวจประเมินการเตรียมความพร้อม หลักสูตร ATLS ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

Cover.jpg

ภาพกิจกรรม Advanced Trauma Life Support (ATLS) Course เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560

20170911_170913_0109.jpg

ภาพกิจกรรม Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Course ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Trauma Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand