top of page

Discharge Summary

วิธีการพิมพ์ใบ Discharge summary

1. กรอกข้อมูลผู้บาดเจ็บตาม link ด้านล่างนี้

  *หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบ HN ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะ submit ทุกครั้ง !!!!!

                     หาก HN ไม่ตรง ข้อมูลจะไม่ขึ้น

2. นำ HN มาคีย์ลงในช่อง HN ตามแบบฟอร์มข้างล่าง แล้วกด enter ข้อมูลที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นมา

  *หมายเหตุ : กรอกเฉพาะช่อง HN เท่านั้น ห้ามยุ่งกับช่องอื่น

3. หากมี HN ซ้ำ เช่น ผู้บาดเจ็บรายนี้มา admit เป็นครั้งที่ 2 .. ให้พิมพ์ HN ตามด้วย space bar 1 ครั้ง แล้วกด enter .. จะได้ข้อมูลของการ admit ครั้งที่ 2

4. กดปุ่ม File > Download as > PDF document (.pdf)

5. พิมพ์เอกสารจากไฟล์ PDF ที่ download มา

  โดยให้พิมพ์ 2 ใบ .. ใบหนึ่งแนบกับ Chart ของผู้ป่วย, อีกใบหนึ่งให้เย็บติดไว้กับ OPD card

ุ6. หากมีปัญหา ในการกรอกข้อมูล หรือพิมพ์ใบ D กรุณาแจ้ง อ.ภาณุ 086-637-1234

bottom of page