Lesson : 05

Common Trauma Problems

    เริ่มจากการที่น้องๆสโมสรนักศึกษาแพทย์ มข. ติดต่อให้พี่ไปช่วยสอน Emergency course for Extern .. ซึ่งพี่คิดว่า มันเป็นคอร์สที่ใช้เตรียมความพร้อม เมื่อเราจะไปปฏิบัติงานจริง เราก็ควรจะมีความรู้ซักหน่อย และด้วยเวลาที่น้องๆผ่านหน่วย Trauma มันก็ช่างสั้นนัก ความรู้ที่อยากจะให้มีติดตัวออกไปก็กว้างเหลือเกิน พี่จึงตัดสินใจทำชีทนี้ขึ้นมา จะได้ไม่ต้องไปหาความรู้ด้วยตนเองมากนัก ถ้าอ่านแล้วติดขัดตรงไหน สามารถติดต่อ หรือถามกันเข้ามาได้ครับ

    ซึ่งก็จะพยายาม revise และ update ทุกๆปี .. รอบนี้ ปี 2020 เพิ่มขึ้นและปรับเปลี่ยน guideline บางอย่าง อ่านคู่กันกับ initial assessment จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นครับ

พี่ป๊อป

นพ.ภาณุ ธีรตกุลพิศาล

April, 2020

Trauma Unit, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand